Sdružení kadeřníků, škol a kadeřnických salón Esthete Author
Sdružení kadeřníků, škol a kadeřnických salónů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE PRO WORKSHOP

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Esthete Author z.s., IČ 06816657 se sídlem Pod Doubravkou 1457/17, Teplice 41501 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-  jméno a příjmení
-  název školy
-  e-mail
-  telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název školy, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyplnění registrace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 1 rok od registrace.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Eshtete Author z.s.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Společnost Outbug s.r.o.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-  na přenositelnost údajů,
-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.