Systém pro bezpečnou provozovnu - první informace

Dnes jsme testovali systém, který umožní jednoduchým způsobem zvládnout návrat do práce a vyřešit zátěž  sbírání dat zákazníků, vedení formulářů a uchovávání osobních údajů  přímo na pracovišti !!

Bezprostředně po uvolnění služeb si každý kadeřník bude muset nechat potvrdit od zákazníka zpracovávání osobních údajů, jako jsou jméno, telefonní číslo nebo informaci o testu, očkování a prodělané nemoci.  Důvod je jasný, pokud poskytovatel služby vlastní diář nebo databázi zákazníků s objednávkami a  výsledky testování, očkování a prodělané nemoci, tak se stává zpracovávatelem osobních údajů zákazníka. Zákazník musí potvrdit zpracování osobních údajů i to, že poskytovatel služby při případné kontrole umožní úředníkům nahlédnout na citlivá data ohledně testování, očkování a prodělané nemoci.

Systém má umožnit podnikateli získat manažerský přehled pravidel, a minimální starosti s  uchováváním osobních údajů zákazníků formou seznamu zvlášť vedenému právě pro potřeby kontroly ze strany úřadů.

Zákazníkům zobrazí mapu bezpečných provozoven. V mapě budou zobrazeny ty provozovny, které se zavázaly dodržovat  pravidla  pro bezpečný provoz služeb.

Státní instituce připravují bezpečné datové úložiště na vydávané certifikáty. Tyto vydané certifikáty v podobě QR kódu by měly mít danou časovou platnost a garantovat je bude ÚZIS.