Oslovení o spolupráci

Vážení distributoři a výrobci vlasové kosmetiky,

Jménem Esthete author z.s., kadeřnického cechu, a zároveň jako člen Hospodářské komory ČR, se na vás obracíme s žádostí o pomoc při řešení nastalé situace a nařízení vlády.

Momentálně jednáme s Hospodářskou komorou a vládou ČR o úpravě vydaného nařízení ohledně COVID-19. Jsme připraveni reagovat a nastartovat proces, který umožní co nejrychlejší návrat do pracovního procesu, což je náš prioritní cíl. Prostřednictvím advokátní kanceláře se specializací na legislativu ČR, HAVEL & PARTNERS, podáváme tento níže uvedený návrh a informujeme o možnosti připojit se k našemu řešení tak, aby byl vytvořen dostatečný tlak na úpravu vládních nařízení a zmírnění ekonomických dopadů, jak nejrychleji to půjde.

 

Je to vaše šance pomoci kadeřníkům a připojit se k návrhu úprav. Proto navrhujeme následující:

1. Zprovoznění provozoven – individuální služba v provozovně kadeřnictví bude možná.

2. Jasná definice ochranných prostředků a dezinfekce a jejich popis použití na pracovišti.

3. Navrhujeme omezení počtu klientů v kadeřnických provozovnách tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu mezi klienty.

4. Každý klient svým podpisem potvrdí svůj souhlas s GDPR a poskytnutím služby a všech hygienických zásad.

5. Individuální služba v domácnostech, která je momentálně umožněna, je z našeho pohledu v současné době nepřijatelná!!!

6. Za těchto podmínek se můžeme vrátit zpět do práce, v omezeném režimu.

 

Tímto vás žádám o spolupráci a pomoc při financování těchto momentálních potřeb nás všech.

Pokud máte zájem o spolupráci, veškeré podrobnější informace sdělím velice rád osobně či telefonicky.

Za sdružení Esthete author z.s.

Jan Pešan
tel.776 706 067